Sociale tilbud

Sociale tilbud skal sikre at svage og udsatte borgere får den rette hjælp til at fungere i hverdagen

Et socialt tilbud stiller rammer til rådighed for borgere, som har behov for understøttende og udviklende ophold af enten midlertidig eller permanent karakter.

Hvad det enkelte tilbud kan tilbyde borgerne, er betinget af, hvilke målgrupper tilbuddet er godkendt til at arbejde med.

Socialtilsyn Midt træffer afgørelse om, hvorvidt de botilbudslignende tilbud er omfattet af Socialtilsyn Midt opgavevaretagelse.